• ผลของการเสริมโปรไบโอติกส์ ต่อจำนวนประชากรเชื้อ E.coli ในลำไส้ และการสร้างภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนโรคนิวคาสเซิลในไก่กระทง

การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ISBN 978-974-88168-4-5: 43-50. 2550

วรการ ชิตานนท์ สุภาพร อิสริโยดม ปราโมทย์ ศิริโรจน์ ปทุมพร ฉิมอเนก วรรณา มาลาพันธุ์ บุษบา ยงสมิทธ์ ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช วราภรณ์ หิรัญวงศ์ และปกรณ์ ตาลสุข