• ผลของสารสกัดหยาบจากสมุนไพรขมิ้นชันและฟ้าทะลายโจรต่อความเครียดจากภาวะออกซิเดชั่นในไก่เนื้อ

เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ISBN 978-974-88168-4-5:401-409.2550

ฐานิดา ศรีหาวงศ์ สุนทรานี ทองใหญ่ สุภาภรณ์ อิสริโยดม งามผ่อง คงคาทิพย์ และชนินทร์ ติรวัฒนวานิช